Ljusplanering/rådgivning

För att ta reda på antalet armaturer som behövs i ett rum så använder vi ljusberäkningsprogram. Det räknar ut hur mycket ljus som behövs installeras beroende på takhöjd, styrka, spridningsvinkel och uppgift. Vi planerar efter SS-EN124 64 Kontakta oss så hjälper vi till med ljusberäkning.Specifikationer för LED

Armatureffekt - Enhet: W
Anges i watt (W) och avser den totala systemeffekten. Mätning sker i samband med ljusmätningen. För armaturer med separata driftdon anges värdena för det driftdon som används vid ljusmätningen.

Armaturljusflöde - Enhet: lm
Det totala ljusflödet i lumen ( lm ) som armaturen avger.

Armaturljusutbyte - Enhet: lm/W
Definieras som kvoten mellan armaturljusflöde och armatureffekt och anges i lumen per watt (lm/W). Denna parameter ersätter armaturverkningsgraden för LED-armaturer då den är en bättre indikator på armatureffektiviteten.

Korrelerad färgtemperatur - Enhet: K
Anges som CCT i kelvin (K). Tills mätmetoder definierats, tas detta värde med tillräcklig noggrannhet från LED-modulens specifikation.
I dagsläget anges nyvärdet men framöver kommer eventuellt krav på att det även ska redovisas efter antal brinntimmar.

Färgåtergivningsindex - Enhet: Ra-xx
Anges som ett Ra värde. Anger ljuskällans förmåga att återge färger. RA är ett medeltal från 8 eller 14 olika referensfärger. Metoden är inte den bästa men är den som används oftast idag.

Ljusfärgstolerans - Enhet: SDCM (1-6)

Ett mått på spridningen i ljusfärg och anges i antal MacAdam-ellipser som SDCM och uppmäts enligt CIE1931. För ett exakt värde krävs en mätning i den aktuella armaturen.

Nominell livslängd - Enhet: L-x
Definieras som antalet brinntimmar tills en given del av initialljusflödet återstår. Alltså antalet drifttimmar då 80 procent av initialljusflödet återstår betecknas då L80 - 50 000.  Anges inget specifikt antal timmar brukar 50 000 timmar vara standard.

Driftdonsbortfall - Enhet: Fy
Bortfallet av driftdon vid nominell livslängd anges i procent. Vid exempelvis 15 procent bortfall anges en faktor F15. För separata driftdon anges bortfallet som procent per 1 000 drifttimmar vid en given Tc-temperatur på donet.

Armaturens ljusfördelning - Enhet: cd/1000lm
Mäts och redovisas enligt gällande CEN-standard och anges i
cd/1 000 lm. (CEN standarden EN 13032-1 som gäller presentation och redovisning av fotometrisk data är under revision specifikt för LED-moduler och LED-armaturer. Vid revisionen av EN 13032 kommer särskild hänsyn att tas till resultatet av den pågående revisionen inom IEC för LED-moduler och LED-armaturer.