Ljusplanering/rådgivning

För att ta reda på antalet armaturer som behövs i ett rum så använder vi ljusberäkningsprogram. Det räknar ut hur mycket ljus som behövs installeras beroende på takhöjd, styrka, spridningsvinkel och synuppgift. Vi planerar efter SS-EN124 64 Kontakta oss så hjälper vi till med ljusberäkning.

Specifikationer & Storheter för LED

Armatureffekt - ( W )
Anges i watt (W) och avser den totala systemeffekten. Mätning sker i samband med ljusmätningen. För armaturer med separata driftdon anges värdena för det driftdon som används vid ljusmätningen

Armaturljusflöde - ( lm )
Det totala ljusflödet i lumen ( lm ) som armaturen avger. Konventionella ljuskällor är ofta rundstrålande och kastar mycket ljus åt alla håll, vilket kan gå förlorat. Lysdioden, å andra sidan, emitterar allt ljus i en riktning.

Armaturljusutbyte - ( lm/W )
 Definieras som kvoten mellan armaturljusflöde och armatureffekt och anges i lumen per watt (lm/W). Denna parameter ersätter armaturverkningsgraden för LED-armaturer då den är en bättre indikator på armatureffektiviteten..

Korrelerad färgtemp. - ( K )
Anges som CCT i kelvin (K). Tills mätmetoder definierats, tas detta värde med tillräcklig noggrannhet från LED-modulens specifikation.
I dagsläget anges nyvärdet men framöver kommer eventuellt krav på att det även ska redovisas efter antal brinntimmar.

Färgåtergivningsindex - ( Ra--)
Anges som ett Ra värde. Anger ljuskällans förmåga att återge färger. RA är ett medeltal från 8 eller 14 olika referensfärger. Metoden är inte den bästa men är den som oftast används idag.

Ljusfärgstolerans -SDCM (1-6)
Ett mått på spridningen i ljusfärg och anges i antal MacAdam-ellipser som SDCM, och uppmäts enligt CIE 1931. För ett exakt värde krävs en mätning i den aktuella armaturen.

Nominell livslängd - ( L-XX )
Definieras som antalet brinntimmar tills en given del av initialljusflödet återstår. Alltså antalet drifttimmar då ex. 80 procent av initialljusflödet återstår betecknas då L80 - 50 000.  Anges inget specifikt antal timmar brukar 50 000 timmar vara standard.

Driftdonsbortfall - ( Fy )
Bortfallet av driftdon vid nominell livslängd anges i procent. Vid exempelvis 15 procent bortfall anges en faktor F15. För separata driftdon anges bortfallet som procent per 1 000 drifttimmar vid en given Tc-temperatur på donet.

Ljusfördelning - ( cd/1000 lm )
Mäts och redovisas enligt gällande CEN-standard och anges i cd/1 000 lm. CEN standarden EN 13032-1 som gäller presentation och redovisning av fotometrisk data är under revision specifikt för LED-moduler och LED-armaturer. Vid revisionen av EN 13032 kommer särskild hänsyn att tas till resultatet av den pågående revisionen inom IEC för LED-moduler och LED-armaturer.